Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Spółka z o.o.  ul 20 Stycznia 15

32 - 700 Bochnia

Cennik biletów                      Sprawdź

14.12.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://rpkbochnia.pl/images/zawiadomienie.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

11.12.2015

Sprostowanie do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

http://rpkbochnia.pl/images/poprawka.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

03.12.2015

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Zakup i dostawa na potrzeby własne wielofunkcyjnego nośnika narzędzi.

http://rpkbochnia.pl/images/opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

http://rpkbochnia.pl/images/przetarg_bzp.pdf

http://rpkbochnia.pl/images/SIWZ.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zakup i dostawa na potrzeby własne oleju napędowego

Zakup i dostawa paliwa na potrzeby własne oleju napędowego        pobierz załącznik